Overzicht Moties en Amendementen 2017_S_2017000066_17.PDF

1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld OVERZICHT MOTIES , AMENDEMENTEN, Initiatiefvoorstellen 2017 Amendementen Aangenomen Programma Datum kenmerk Kenmerk Partij(en) Inhoud Stemverhouding 26-1-2017 A 2017002268 D66, VVD, GrL, PvdA Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 18 (unaniem) Afw: 1 (LB) 26-1-2017 B 2017002269 D66, VVD, GrL Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 17 (D66,VVD, GrL, CDA, PvdA, LB) Afw: 1 (HvB) 26-1-2017 C 2017002270 D66, VVD, GrL Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 13 (D66, VVD, GrL, PvdA) Tegen 5 (CDA, HvB, LB) Afw: 1 (LB) 26-1-2017 D 2017002248 GrL, CDA, D66, PvdA Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 17 (GrL, CDA, D66, PvdA, VVD, LB) Tegen: 1 (HvB) Afw: 1 (LB) 26-1-2017 E 2017002329 D66, VVD, GrL Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 17 (D66, VVD, GrL, CDA, LB, HvB) Tegen: 1 (PvdA) Afw: 1 (LB) 26-1-2017 F 2017002371 HvB Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: unaniem Afw: 1 (LB) 26-1-2017 I 2017002436 GrL, D66 Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang Voor: 13 (GrL, D66, PvdA, CDA, HvB, LB) 1 Kenmerk: 2017000066 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Tegen: 5 (VVD) Afw: 1 (LB) 15-2-2017 A 2017003972 D66,CDA, PvdA, LB, HvB Informatieverstrekking over bemiddeling bij bezwaarschriften Voor: 15 (D66,VVD,GrL,HvB, PvdA, CDA,LB) Tegen: 1 (GrL) Afw: 3 (VVD,LB,CDA) 15-2-2017 B 2017003973 D66, CDA,PvdA, LB, HvB Benoeming bezwaarschriftencommissie Voor: 9 (D66,CDA,PvdA,LB, HvB) Tegen: 7 (GrL, VVD) Afw: 3 (CDA, VVD, LB) 15-2-2017 C 2017004192 HvB Verordening commissie bezwaarschriften Bloemendaal 2017 Voor: 9 (HvB,PvdA, D66, CDA, LB) Tegen 7 (VVD, GrL) Afw.: 3 (CDA, VVD, LB) 5-7-2017 A 2017013609 D66 “Toekomst en huisvesting Sociale werkvoorziening PASWERK Voor: 12 Tegen: 3 (PvdA, CDA) Afw: 4 (GrL, VVD, D66, LB 5-7-2017 B 2017013690 CDA, VVD, GrL Behoud voorrangsbepaling lokaal gebonden woningzoekenden in huisvestingsverordening 5-7-2017 C 2017013830 VVD, HvB, CDA Kadernota 2018, geen voorschot op OZB verhoging 5-7-2017 D 2017013839 GrL, PvdA Statushouders in 2 Kenmerk: 2017000066 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld huisvestingsverordening 2017 5-7-2017 E 2017013851 GrL, VVD, D66 Eigen omgevingsvisie voor Bloemendaal Voor 14 Tegen: 1 (pvdA) Afw: 4 (GrL,VVD, LB, D66) 5-7-2017 G 2017013596 D66,VVD, GrL Stedebouwkundig Plan Dennenheuvel Voor: 14 Tegen 1 (hvB Afw: 4 (LB, GrL, VVD, D66) 28-9-2017 A 2017019477 VVD, GrL, D66 Nota Ruimtelijke Beoordeling Voor: 14 Tegen: 3 (LB) Afw: 2 (CDA, D66) 28-9-2017 B 2017019476 VVD, D66, GrL Nota Villawijken/Kavelpaspoort Voor: 13 Tegen:4 Afw: 2 28-9-2017 C 2017019478 VVD, D66, GrL 28-9-2017 D 2017019480 D66 Nota Villawijken/splitsingsregeling (overbodig ivm aannemen amendement D) Nota Villawijken/Splitsen B 2-11-2017 B 2017020818 VVD, D66, GL Nota Bijgebouwen Voor:17 Afwezig: 1 (GrL) Onthouding van stemmen: 1 (HvB) 2-11-2017 C 2017020817 GrL, D66, VVD, PvdA, CDA Concept ontwikkelperspectief Binnenduinrand Voor: 14 Tegen: 4 Afw: 1 2-11-2017 F 2017020814 D66, GrL, LB Wensen en bedenkingen Raakterrein Voor:13 Tegen: 5 3 Voor: 11 Tegen:6 Afw: 2 Kenmerk: 2017000066 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld Afw: 1 2-11-2017 G 2017020813 D66, LB Wensen en bedenkingen Raakterrein Voor: 17 Afw; 1 Onthouding: 1 Datum Nr Kenmerk Partij(en) Inhoud Stemverhouding 15-2-2017 1 2017003975 PvdA, D66, GrL, HvB, LB, CDA De oudste krant van Nederland mag niet verloren gaan Voor: 11 (PvdA, D66, HvB, LB,CDA, GrL Tegen: 5 (VVD, GrL) Afw: 3 (CDA,LB,VVD) 15-*2-2017 3 2017003978 D66, GrL Bouwplan Bijduinhof in overeenstemming met bestemmingsplan Voor: 12 (D66, GrL, VVD, LB) Tegen: 3 (PvdA, CDA, HvB) Afw: 4 (LB, dhr. Heukels op de publieke tribune, dhr. L. Barendregt afw, CDA, VVD) 30-3-2017 2 2017006979 D66, PvdA, LB, GrL Stedebouwkundige visie Bispinckpark Voor: 16 (D66, PvdA, LB, GrL, VVD) Tegen: 3 (CDA, HvB) 18-5-2017 1 VVD, D66 Asfalteren vrij liggende fietspaden Voor: 11 Moties Aangenomen Programma 4 Kenmerk: 2017000066 1. 2. 3. 4. 5. Amendementen die zijn aangenomen worden direct na de raadsvergaderingen verwerkt in het raadsbesluit door de griffie. Moties die zijn aangenomen worden door de griffie opgenomen in het raadsbesluit. Moties vreemd aan de orde van de dag worden geregistreerd en ook in dit overzicht opgenomen Het College/Organisatie zorgt voor de uitvoering van Amendementen en Moties. Voor Moties geldt een termijn van 13 weken, tenzij de motie een andere termijn vermeldt. Status van afhandeling c.q. uitvoering van Moties wordt per brief door het College (via de griffie) aan de Raad gemeld 28-9-2017 1 2017018926 PvdA, VVD, D66, LB 5 aan de Rijksstraatweg te Bennebroek Tegen: 6 (GrL, CDA, PvdA) Afw: 2 (LB, D66) Lichtmasten Hockeyclub Bloemendaal Voor: 12 Tegen: 5 Afw: 2 Stemverklaring: LB (Wehrmeijer) VVD (Boeijink) HvB (Roos) Kenmerk: 2017000066