Verordeningen

Gemeente Bloemendaal draagt zorg voor verordeningen van een hoge kwaliteit en dus ook van een transparante gang van zaken van verordeningen. Verordeningen van gemeentes, dus ook van Bloemendaal, zijn terug te vinden op de website www.overheid.nl.
Een snelkoppeling naar de Bloemendaalse verodeningen is: http://zoekdienst.overheid.nl/ictu_website/onl/ONLAlgemeenZoeken.aspx?pagetype=algemeenpage&term=verordening&locatie=bloemendaal

 

Recent aangepaste verordeningen:

Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011