Commissie Bestuur & Middelen

Commissie Bestuur & Middelen

Contact informatie

  • Deze commissie adviseert over:
  • Bestuurlijke aangelegenheden; Regionale onderwerpen en samenwerkingsverbanden; Economische ontwikkeling; Financiën; Organisatie; Communicatie; Personeelszaken; Automatisering; Informatievoorziening; Juridische zaken; Burgerzaken; Interne zaken; Openbare orde en veiligheid; Rampenbestrijding; Politie; Brandweer; Vergunningen en Handhaving; Parkeerbeheer; Beheer openbare ruimte; Gebouwenbeheer; Gemeentelijke huisvesting; Handhaving

Leden