Commissie Voorzittersoverleg

Commissie Voorzittersoverleg

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@bloemendaal.nl
  • Per 2 november is dit orgaan agenda commissie geworden.
  • Deze commissie wordt gevormd door de voorzitters van de drie raadscommissies, voorgezeten door de burgemeester en ondersteund door de de griffier.
  • In deze commissie worden de agenda's van de drie raadscommissies en raad in concept vastgesteld. Aan het begin van een commissie- of raadsvergadering worden de agenda's definitief vastgesteld, mogelijk met toevoeging of verwijdering van agendapunten.
  • Het commissie voorzittersoverleg komt bijeen in de week voorafgaand aan de raadsvergadering.

Leden