D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

44 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag