Marielys Roos

Marielys Roos

 • Zelfstandige praktijk op het vlak van binnenlands belastingrecht ten
  behoeve van middelgrote bedrijven, MKB en zzp-vraagstukken, het
  bedenken en uitwerken van structuren voor (internationale)
  transparante fiscale samenwerkingsverbanden (sinds 1994)

 • Zakelijk: verantwoordelijk voor opleiding van fiscaal juristen bij Price
  Waterhouse op het terrein van de fiscale eenheid, deelnemingsvrijstelling
  in de VpB, Stock option rights, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, deelname aan seminars (leasing, royalties, intellectuele eigendom)