Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

rekenkamer@bloemendaal.nl

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Bloemendaal heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek, maar suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de raad en de inwoners van de gemeente Bloemendaal. De rekenkamercommissie verricht in principe minimaal één nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie per jaar naar een door haar uitgebracht onderzoek.

Samenstelling Rekenkamercommissie Bloemendaal

  • Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA, Extern lid, voorzitter sinds 8 oktober 2018
  • Dhr. Ir. J.J. (Jacob Jan) Bakker, Extern lid
  • Mw. Mr. Drs. V.V. (Valentina) Tsjebanova, Extern lid
  • Dhr. Drs. W.D.M. (Pim) van der Valk, Extern lid

 

De rapporten van de rekenkamercommissie vind u onder 'Documenten'.