Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Bloemendaal heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek, maar suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de raad en de inwoners van de gemeente Bloemendaal. De rekenkamer verricht in principe minimaal één nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie per jaar naar een door haar uitgebracht onderzoek.

Samenstelling Rekenkamer Bloemendaal

  • Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer, extern lid en voorzitter
  • Dhr. J.J. Bakker, extern lid
  • Mw. V. Tsjebanova, extern lid

 

 

De rapporten van de rekenkamercommissie vind u onder 'Documenten'.

Leden