Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 09 oktober 2007 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 okt. 2007, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-10-09-2007-10-09
  • -Intergemeentelijke samenwerking inkoop-commissieflap raadsvoorstel vaststellen diverse belastingverordeningen-commissieflap Programmabegroting 2008-2011-commissieflap Najaarsnota 2007-oktober 2007; GECOMBINEERDE ACTIELIJST RAADS- & CIE- VERGADERINGEN-Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en dit voor te leggen aan commissie en raad.-2008 Precariobelasting tarieventabel-Tarieventabel behorende bij Legesverordening Bloemendaal 2008-2008 Verordening belastingen roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal-2008 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Bloemendaal 2008-2008 Verordening hondenbelasting Bloemendaal-2008 Verordening rioolrechten Bloemendaal 2008-2008 Verordening onroerende-zaakbelastingen-2008 Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal-2008 Legesverordening Bloemendaal-2008 Verordening Precariobelasting Bloemendaal-2008 Verordening Toeristenbelasting Bloemendaal-Raadsvoorstel intergemeentelijke samenwerking inkoop-De najaarsnota 2007 is een tussentijdse rapportage waarin voornamelijk de afwijkingen / ontwikkelingen over de eerste acht maanden ten opzichte van de lopende begroting 2007 worden weergegeven. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen budgetwijzigingen van meer dan € 25.000 en minder dan € 25.000.-antwoorden gestelde vragen door de gemeente Bloemendaal n.a.v. bedrijfsplan-Intergemeentelijke samenwerking inkoop-verslag bijeenkomst van de werkgroep regionale inkoop; bedijfsplan en concept B&W- en raadsvoorstellen

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen