Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 13 januari 2009 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 jan. 2009, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-01-13-2009-01-15-2009-01-13-2008-12-02-2009-01-13
  • -Het college besluit: 1. voornemens te zijn de erfpachter (Ontwikkelingsmaatschappij Bloemendaal B.V.) aan te bieden a. de huidige erfpacht in stand te laten; b. in 2010 middels een hertaxatie herziening van de canon te laten plaatsvinden; c. aan erfpachter toe te zeggen de erfpacht na 2029 te zullen continueren met een termijn van 30 jaar; d. de bepaling dat aan het einde van de erfpacht géén vergoeding volgt, te handhaven; e. in geval van een tussentijdse wijziging van de bestemming de erfpac-2009-01-13-2008-12-02-2009-01-13-Antwoord aan Rekenkamer op concept Jaarrekening 2006-onderzoek naar de aansluiting van plan en verantwoording van beleid in relatie tot de controlerende taak van de raad-onderzoeksrapport Kwaliteit van het jaarverslag-Voorstel RvO raad en raadscommissies 2009

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen