Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 19 mei 2009 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
19 mei 2009, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-05-19-2009-05-19-2009-04-07
  • -Het college besluit het gevoelen van de commissie Bestuur en Middelen in te winnen. Instemmen met de ontwerpbegroting VRK 2010-Voorstel ontslagverlening secretaris Rekenkamercommissie Bloemendaal-Het college besluit: 1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage ICT-projecten; 2. de voortgangsrapportage ter kennisname aan de commissie Middelen aan te bieden.-Instelling Auditcommissie en vaststelling Reglement op de auditcommissie Bloemendaal 2009-jaarverslag rekenkamercommissie bloemendaal 2008 en 1e kw 2009-actueel overzicht van de stand van zaken voor wat betreft de projecten Informatievoorziening-commissies en raad maart 2009-uitgebreide versie BJV 2008 (digitaal)-plaatsen mosquito door een particulier op de Burg. den Texlaan waarmee dieren en jongeren worden verjaagd

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen