Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 14 september 2010 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
14 sep. 2010, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -20100914 Commissieverslag Bestuur&Middelen-Commissieagenda Bestuur en middelen 14 september 2010-Verslag commissie Bestuur en Middelen 8 juni 2010-verslag cie B&M 19 mei 2010-notulen B&M 18 mei 2010-Ingekomen stukken Raad 23 september 2010
  • -onderzoeksresultaat BNG-Kienjet-brief stand van zaken afwikkeling fraude-- het verzoek van de heer P.G.A. K.t hem ontslag te verlenen niet in te willigen; - de heer P.G.A. K. met ingang van 20 april 2009 strafontslag te verlenen zoals bedoeld in artikel 8:13 Car/Uwo.-Begroting 2011 stichting Rijk-Concept Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013-Ontwerpvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio kennemerland-Raadsvoorstel als oplegger voor de door Haute Equipe uitgevoerde evaluatie naar het functioneren van GBKZ-intrekken Verordening speelautomatenhallen Bennebroek 1998-Voorstel m.b.t. vaststellen Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2010-wijziging APV 2010-beantwoording-wijzigingen in APV 2010-1 t.o.v. de APV 2010-begroting 2011 regionaal inkoop bureau IJmond en Kennemerland-Plan van aanpak publiekrechtelijk optreden op grond van de APV tegen illegaal ingebruikname gemeentegrond-Harmonisatie APV afdeling bewaren van houtopstanden-definitief rapport evaluatie GBKZ-inwerkingtreding 1 oktober 2010-gemeenschappelijke regeling Veiligheids Regio Kennemerland-beleidsplan veiligheidsregio kennemerland 2010-2013-reginaal inkoop bureau IJmond en Kennemerland-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanpassing VNG modelverordeningen-aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten per 01-07-2010

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen