Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 18 mei 2010 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
18 mei 2010, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -verslag cie B&M 19 mei 2010-notulen B&M 18 mei 2010-2010-04-06-2010-03-09
  • -Voorjaarsnota 2010-Jaarrekening gemeente Bloemendaal 2009-Het college stelt de raad voor het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de gemeente Bloemendaal vast te stellen. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het beleid en inzet van middelen in het boekjaar 2009. Het resultaat bedraagt € 705.382 negatief. Het college stelt de raad voor om genoemd bedrag te ontrekken aan de flexibele algemene reserve. Tevens stelt het college de raad voor om, vanwege financieel-technische redenen, een bedrag van € 46.230 ten laste van de reserve begraafplaats toe

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen