Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 13 december 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 dec. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:44 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Commissieagenda
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:47 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -concept besluitenlijst B&M 8 november 2011
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -lijst van toezeggingen november 2011-lijst van toezeggingen november 2011
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:41:24 Download Afspelen
  Fragment 2 01:14:46 Download Afspelen
  Fragment 3 00:02:38 Download Afspelen
  Fragment 4 01:06:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Start definitieve ontwerpfase gemeentelijke huisvesting-kernnotitie VO gemeemntelijke huisvesting-Rudy Uytenhaak, architectenbureau / Next architects: uitbreiding en renovatie, voorlopig ontwerp november 2011-Bremen bouwadviseurs: bouwdeelraming voorlopig ontwerp-Pieters Bouwtechniek: constructieve analyse bestaande situatie Bloemendaalseweg 158-Pieters Bouwtechniek: constructieve uitgangspunten voorlopig ontwerp-Geomet: funderingsadvies-Deens raadgevende ingenieurs: voorlopig ontwerp installaties, duurzaamheid en bouwfysica-ri-rapport vo-fase (rie en e- evaluatie voorlopig ontwerp)-KG. Bouwkosten Advies: renovatie en uitbreiding gemeentehuis Bloemendaal-Stevensvandijck: notitie voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente Bloemendaal-versie 1.01-verschillenanalyse-ruimtestaat-Financien rond VO gemeentelijke huisvesting-financien VO gemeentelijke huisvesting-voorlopig ontwerp, november 2011; presentatie centrale huisvesting voor commissie d.d 13-12-2011
 • -financiele verordening 2012-financiele verordening 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:37 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -vaststelling belastingverordeningen 2012
 • -Afrekening fractievergoedingen tot 2011-Advies en voorstel Kascommissie inzake afrekening fractievergoeding 2007, 2008 en 2009-Aansluiting banksaldi fracties met saldi volgens gemeente per 1-1-2011-Overzicht Liberaal Bloemendaal tm 2010 versie 1 0-bevindingen onderzoek besteding en verantwoording vergoedingen fractieondersteuning 2010 van de gemeente Bloemendaal
 • -Uitwerking enkele actiepunten van actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015-Actielijst behorend bij de Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015-Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015
 • 13 Mededelingen uit de Auditcommissie

  Informatie en oriëntatie
 • 15 Mededelingen college van B&W

  Informatie en oriëntatie

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen