VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 07-06-2011 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: De heer A.J.G. Burger
Griffier: Mevrouw K.A. van der Pas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage