VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 18-09-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage