VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 12-02-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage