VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 15-01-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: De heer A.J.G. Burger
Griffier: Mevrouw K.A. van der Pas
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage