VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 08-10-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage