VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 11-12-2014 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
2
0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage