Vergaderingen Commissie Bestuur en Middelen op 21 mei 2015

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.