Vergaderingen Commissie Bestuur en Middelen op 10 november 2016

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.