VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 13-10-2016 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage