VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 15-12-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
9
2
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage