Vergaderingen Commissie Bestuur en Middelen op 12 januari 2017

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.