VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 15-06-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
6
3
7
4
6
0
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage