VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 07-12-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
10
0
1
4
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage