VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 18-01-2018 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
2
1
0
0
5
2
3
3
1
1
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage