VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 17-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
1
1
7
6
10
2
4
11
0
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage