Vergaderingen Commissie Bestuur en Middelen op 20 juni 2019

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.