VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 24-09-2019 21:30 uur


Raadzaal
0
2
2
2
2
3
1
2
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage