VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 28-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
1
1
3
12
3
2
3
1
5
1
4
1
10
1
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage