VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 04-04-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
1
4
4
3
1
2
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage