VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 09-05-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
3
2
5
1
5
3
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage