VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 03-12-2020 20:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
11
4
2
5
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage