VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 14-05-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
8
2
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage