VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 16-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
1
0
1
4
4
1
3
1
4
5
1
1
1
2
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage