VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 18-06-2020 20:00 uur


Raadzaal
20:00:00 0
20:00:00 0
0
6
5
5
4
9
1
2
1
20:00:00 1
0
0
0
20:00:00 0
20:00:00 0
20:00:00 0
20:00:00 2
20:00:00 1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage