VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 22-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
5
2
2
1
7
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage