VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 03-12-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
3
0
Voorzitter: R.R. Harder
Griffier: C.L. Hageman
0
11
4
2
5
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage