VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 03-09-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
3
3
3
3
5
4
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage