VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 01-04-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
3
2
5
1
2
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage