VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 02-12-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
4
10
2
2
3
2
1
6
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage