VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 02-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
5
2
3
3
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage