VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 20-05-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
0
2
5
3
4
16
1
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage