VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 20-01-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
2
4
3
1
7
2
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage