VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 08-12-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
5
0
6
4
11
1
1
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage