VergaderingVergadering van Commissie Bestuur en Middelen
Datum: 02-11-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
2
4
2
2
3
3
5
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage