Commissie Grondgebied 06 december 2007 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2007-12-06-commissie grondgebied 6-12-2007-15-11-2007; Duin en Beek, Park Brederode
    vergroten verkleinen laden...
  • -In de raadsvergadering van 26 april 2007 is besloten tot het vrijgeven voor inspraak van het voorontwerp Waterplan. De financiĆ«le gevolgen van de uitvoering van het Waterplan worden verwerkt in de meerjarenbegroting.Het Waterplan heeft enkele wijzigingen ondergaan.-versie 3.3 (NIET OPENBARE VERSIE)-Waterplan Bloemen-december 2007- Concept-status eindconcept-ledenbrief 07/122, (31/10/2007)-Uittenbogaart, G.A.; marinehospitaal terrein-De actiepuntenlijst geeft een overzicht van de actiepunten in het kader van de Lokale Milieuagenda.-versie 3.3 OPENBARE VERSIE-Raadsvoorstel Waterplan Bloemendaal
    vergroten verkleinen laden...