Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 06 december 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
06 dec. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-12-06-commissie grondgebied 6-12-2007-15-11-2007; Duin en Beek, Park Brederode
  • -In de raadsvergadering van 26 april 2007 is besloten tot het vrijgeven voor inspraak van het voorontwerp Waterplan. De financiële gevolgen van de uitvoering van het Waterplan worden verwerkt in de meerjarenbegroting.Het Waterplan heeft enkele wijzigingen ondergaan.-versie 3.3 (NIET OPENBARE VERSIE)-Waterplan Bloemen-december 2007- Concept-status eindconcept-ledenbrief 07/122, (31/10/2007)-Uittenbogaart, G.A.; marinehospitaal terrein-De actiepuntenlijst geeft een overzicht van de actiepunten in het kader van de Lokale Milieuagenda.-versie 3.3 OPENBARE VERSIE-Raadsvoorstel Waterplan Bloemendaal