Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 11 oktober 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 okt. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -13-09-2007 Samenvattend verslag van de besloten vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op dinsdag 13 september 2007, in het gemeentehuis van Overveen-13-09-2007 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op dinsdag 13 september 2007, in het gemeentehuis van Overveen-2007-10-11-2007-10-11
  • -oktober 2007; GECOMBINEERDE ACTIELIJST RAADS- & CIE- VERGADERINGEN-De najaarsnota 2007 is een tussentijdse rapportage waarin voornamelijk de afwijkingen / ontwikkelingen over de eerste acht maanden ten opzichte van de lopende begroting 2007 worden weergegeven. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen budgetwijzigingen van meer dan € 25.000 en minder dan € 25.000.-inspraakreactie vereniging marinehospitaalterrein, commissie grondgebied 11/10/2007-samenvatting inspraak Smit, R.